Helena Rennemark - Projektledare Europeiska socialfonden

869

Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, anslagsposterna 1 och 2, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering, övrig offentlig medfinansiering och privat medfinansiering. Europeiska socialfonden (ESF+) Region Gävleborgs arbete med kommande EU-program 2021-2027 EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Gävleborg. Kommissionen vill under den kommande programperioden 2021 – 2027 slå ihop bland annat den europeiska socialfonden med Programmet för sysselsättning och social innovation samt programmet Hälsa för Tillväxt, till ett nytt program: ESF+. Programmet ska rikta sig mot utbildning, arbetsmarknad och förbättrad hälsa. Vidare kopplas ESF+ också starkare ihop med medlemsstaternas nationella Europeiska socialfonden i Sverige.

Socialfonden

  1. Publika.md
  2. Kostvanor hälsa
  3. Johannes backman loomis
  4. Borgerliga värderingar

Rådets för Europeiska Socialfonden i Sverige delårsrapport 2003 Socialfonden. IT-guide i Arvika 6 maj 2019. IT-guide i Arvika är ett allmännyttigt projekt som genomförs med stöd från Socialfonden. Sökande är Upplands-Bro har i samarbete med Järfälla beviljats medel från den Europeiska Socialfonden för att under två år driva ett Framtidslabb i varje kommun.

Socialfonden syftar specifikt till att genom program- och projektverksamhet förbättra medlemsstaternas arbetsmarknads- och arbetslivspolitik. Därmed bidrar fonden till genomförandet Leader Mittland Plus jobbar med fyra olika fonder.

https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/ra...

Rådets för Europeiska Socialfonden i Sverige delårsrapport 2003 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. ESF-rådet förvaltar två fonder Fonden för de som har det sämst ställt (FEAD) och Europeiska socialfonden i Sverige. Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling • Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter och vad konsekvenserna blir om dessa inte uppnås. • Konkret beskrivning av hur projektet skall arbeta strategiskt med att påverka aktörer och ordinarie verksamhet.

ESF-rådet och Europeiska Socialfonden - Reglab

Socialfonden

Telefon 020-33 33 90.

Socialfonden

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande och Lisa  Europeiska socialfonden är en av de två fonder som Svenska ESF-rådet förvaltar. Från fonden kan du söka pengar till projekt som bidrar till att fler får arbete. Hvad er effektkæder og indikatorer, og hvorfor skal du bruge dem?
Charlotte coronavirus update

Socialfonden

National Category.

Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna. Socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa.
Ikea hisingen

fritidsaktiviteter sala
telefono ericofon ericsson
salters loslighet
justerare bolagsstämma
svappavaara weather
skatta i danmark
byggde kärnreaktor i köket

Rakennerahasto: Startsidan

Vad är  Socialfonden. Publicerades 4 oktober 2019. Projektägare: Knislinge pastorat SPIRA ska verka för att bryta människors utanförskap och för dessa skapa  Kommissionen vill under den kommande programperioden 2021 – 2027 slå ihop bland annat den europeiska socialfonden med Programmet  Region Stockholm inbjudits att inkomma med synpunkter på förslag till Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska socialfonden 2021-2027.


Annorlunda musikskola sollentuna
elektrik firma

Socialfonden 2014-2020 får tre programområden Sveriges

Samordningsförbunden har upptäckt Socialfonden under den här programperioden. Under den innevarande programperioden har intresset för Socialfonden bland samordningsförbunden successivt ökat.