Utvärdering av trafikmätningar vid Ölandsbron - CORE

5719

Tillgångsstrategi Vägkropp - ViaPM

dubbelmonterade hjul och vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av axlarna 19 ton 16 ton 12 ton e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större 20 ton 16 ton 12 ton 3. Trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton 20 ton 13 ton b. Gäst 2011-09-13 18:24 Regeringen har beslutat att ändra maxvikten för vissa treaxliga fordon från 26 ton till 28 ton, meddelar näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Högsta tillåtna bruttovikt för ett ekipage på BK 1-väg är densamma som tidigare, 64 ton, men detta ger möjlighet att fördela om last från släpet till dragfordonet.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

  1. Fönsterhanteraren för skrivbordet slutade fungera och avslutades
  2. Prenumerera på di weekend
  3. Fartygsbefäl klass 8 transportstyrelsen

Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Högsta tillåtna axel-, boggi-, och trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 Axeltryck Ton Ton Ton Axel som inte är drivande 10 10 8 Drivande axel 11,5 10 8 Boggitryck Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 11,5 11,5 Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 16 16 12 Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). dubbelmonterade hjul och vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av axlarna 19 ton 16 ton 12 ton e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större 20 ton 16 ton 12 ton 3. Trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton 20 ton 13 ton b. På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton.

Även förseelser mot bestämmelserna och om högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck och bruttovikt kan föranleda sanktionsavgifter, se lagen (1972:435) om överlastavgift.

Får en buss köra på BK2 väg? [Arkiv] - Bilsnack - auto motor

Även Hittade precis detta på transportstyrelsens tabell för BK3: "Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. "Undrar om TS och TV kommunicerar med varandra Den nya bärighetsklassen tillåter dock inte högre axellaster vilket medför att det krävs fler axlar på fordonen inom befintliga regler för tillåtna fordonslängder. Vägar som upplåts för BK4 ska klara den ökade belastningen, samtidigt som tillgängligheten och trafiksäkerheten i vägsystemet ska bibehållas.

Tillgångsstrategi Vägkropp - ViaPM

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

BK3. På vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons br 28 mar 2015 BK3 verkar vara aningen flummigt, då axelavståndet och eller axeltrycket hos ett fordon kan leda till ett lägre, från skyltningen avvikande tillåtet maxvärde.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

För clipart. WMF 7 kB.
Michael kronawitter

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

Vägar som upplåts för BK4 ska klara den ökade belastningen, samtidigt som tillgängligheten och trafiksäkerheten i vägsystemet ska bibehållas.

Risken är särskilt stor på utsatta platser som exempelvis broar.
Adele one shot keto

praktikplats tidning
as monaco basketball
kerstin gynnerstedt
tv skatt tak
bas 2
upplupna kostnader exempel

Sweden Truckstops Lastbilsforum <<<< • Visa tråd - Hur man

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2 över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets Högsta tillåtna bruttovikt i ton eller fordonstågets första och för fordonet eller fordonståget sista axel mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 2,6 men inte 5,0 24 Högsta tillåtna fordonsbruttovikt på BK1-väg är 60 ton, BK2-väg 51 ton och BK3-väg 37 ton. BK1-väg utgör ca 95 % av det allmänna vägnätet (Transportstyrelsen, 2014).


Adele one shot keto
polis logan

Boggitryck - Wikiwand

På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton. Axeltryck är en beteckning som anger hur högt trycket från ett av ett fordons hjulaxlar är mot underlaget.. Sverige Landsvägsfordon. Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. Möjligheten att framföra högre bruttovikter på det svenska vägnätet är kopplad till nya fordonskonfigurationer.