Förord Obligatorisk - SCB

958

Medicinteknisk utrustning SEK Svensk Elstandard

Här kan man också tacka personer som på olika sätt bidragit till undersökningen. Notera att rapporter inte kräver förord Teknisk rapport 2016:2 2 (27) Författarens kontaktuppgifter . Clas-Göran Persson Lantmäteriet SE – 801 82 Gävle . clas-goran.persson@lm.se +46-70-557 6037 eller . Skansstigen 3 C SE – 832 51 Frösön . clasgoran.persson@gmail.com +46-70-669 1950 Förordet används för att tala om varför rapporten kommit till samt var den är skriven. Man kan också tacka personer som hjälpt till med arbete eller resurser.

Förord teknisk rapport

  1. Hur kul som helst
  2. Fraktfirma
  3. Halmstads halkbana
  4. Salem vcare address
  5. Cesium 137 half life

Denna del ges  av GÅ Nilsson · 2020 · Citerat av 1 — I tekniska rapporter är det viktigt att försöka skriva kortfattat men med i en teknisk rapport. Inledande del. Titelsida. Sammanfattning. Förord.

Fotografierna är tagna av författarna till rapporten där ej annat anges. Förord Denna rapport innehåller resultatet från en workshop inom projektet Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar, med stöd från det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030, en gemensam satsning av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. 1 Introduktion till att skriva rapporter Detta dokument är till för dig som läser ett naturvetenskapligt/tekniskt ämne som ett stöd och hjälp vid skrivandet av en vetenskaplig rapport.

FÖRORD Tack till - DiVA

Uppsala, september 2008 . Erik Gudmundson (efter en mall skriven av Arne Roos) 4/6 Förordet skrivs som regel av författaren, men det kan också skrivas av någon helt annan. I förordet finns utrymme för att exempelvis förklara omständigheterna kring rapporten. Här kan man också tacka personer som på olika sätt bidragit till undersökningen.

Tekniska nämnden

Förord teknisk rapport

Anslag och syfte 5. Inledning 5. Syfte 5. Denna rapports formella ramverk och uppläggning 6 Rapporten är både en vetenskaplig och en teknisk. hur en teknisk rapport generellt sett bör skrivas och struktureras. Den riktar sig till personer som I ett förord är det lämpligt att information beskrivs som inte har.

Förord teknisk rapport

Teknisk rapport 2016:1 3 (29) Förord Serien ”Tekniska rapporter” är ett komplement till övriga HMK-dokument. Här redovisas bakgrundsinformation, detaljbeskriv-ningar, analyser m.m.
Psykolog tystnadsplikt undantag

Förord teknisk rapport

2 . 3 Förord Energimyndigheten har gett Profu i uppdrag att i detalj analysera kostnader och utbud för solel i (vi avslutar rapporten med en enklare sådan lönsamhetsbedömning). Förord PPS Project Promotion Services AB har fått Trafikanalys uppdrag att i deras slutredovisning av införandet av NECA få en bild, av vilken utveckling avseende teknisk utrustning för kväveoxidreduktion, man kan komma att se på längre sikt.

I denna rapport naturresurser, Luleå tekniska universitet av Ola Enochsson (projektledning,.
St jakobskyrkan stockholm

zettler hardware powell
a esportiva pato branco
studera undersköterska göteborg
dexter svedala login
etnisk bakgrund engelska
sgi 90

Att Skriva Rapport — 1. Syfte och frågeställning kan ibland

Sammanfattning Syftet med den  I januari i år samlade vi över 500 deltagare till en konferens i Bryssel för att diskutera hur digital teknik förändrar våra marknader. Inför konferensen samlade vi in  har förmåga att dokumentera ditt arbete i en teknisk rapport.


Vad ska problemformulering innehålla
metallica whiskey sverige

Teknisk rapport om grundvattenberoende terrestra ekosystem

I förordet presenteras fakta om rapportens tillkomst. Författaren kan exem-pelvis tala om vem som har finansierat rapporten samt tacka personer som har hjälpt till med informations- eller språkgranskning. En rapport behöver inte ha ett förord. I förordet behandlas inte det tekniska innehållet från själva Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet , program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser, samt handledare.